Date June 30, 2023
Code BH030
Borehole Name Dhuumoodle 1
Latitude 10.4796373
Longitude 50.414083
Is the borehole functional? No
What is the reason for breakdown? pump_issue
Not functional remarks Ceelka wa u naga xumaaday mudo 2bo blood ah mashaqeyna banka iyo tuuboyinka ban umaleyay maxayeelay wa ayku raagen
History History BH030