Date June 30, 2023
Code BH037
Borehole Name Ceelka habarshiro
Latitude 10.2496585
Longitude 48.5115691
Is the borehole functional? Yes
Static water level before pumping (m) 156.0
What is the average hourly yield (m3/hr) 14.0
Average daily pumping hours 12.0
Average number of households served per day 500.0
Types of animals served camels shoats
Average number of camels server per day 100
Average number of shoats served per day 400
Average number of tankers served per day 5
Average capacity of tankers served (barrels) 40.0
Average price per 200L (USD) 0.3
Additional Notes 1:daynabada iyo tuubooyinka ku jira ceelka oo bedel u baahan deg deg ah 2:ceelku dayr ma leh ka xifdiya dadka iyo xoolaha 3:soolarta ceelku ma leh bayteri 4:dararka xooluhu ka cabbaan waa nag yaryihiin 5:ceelku ma leh qol istoor ah 6:tuubooyinka banaanka mara oo dayac tir u baahan
History History BH037