Date July 1, 2023
Code BH038
Borehole Name Ceelka 2aad
Latitude 10.7382973
Longitude 48.1133444
Is the borehole functional? Yes
Static water level before pumping (m) 267.0
What is the average hourly yield (m3/hr) 16.0
Average daily pumping hours 3.0
Average number of households served per day 3000.0
Average price per 200L (USD) 0.4
Electrical Conductivity 1200.0
Additional Notes Ceelka hada weli booyaduhu ma yimaadaan xareedbaa la caabaa Marka laga reebo biyagelinta magaalada oo xoogaa isticmaasha Baahiyaha ceelka 1 taangi weyn 2 pipelaynka oo dayactir ubaahan 3 qalabka lagaga shaqeeyo beebka waaweyn 4"3" oo ah dhayga iyo jeenta ama kiyaawe yaashe ama jilibbaanayaasha Dalka waanu kaweyney wax tayale 4 suuli
History History BH038