Date May 26, 2023
Code BH049
Borehole Name Ceelka 2aad
Latitude 7.9617011
Longitude 49.1637485
Is the borehole functional? No
What is the reason for breakdown? 1.bamka ceelka oo ah mid gubtay 2.ceelku malahan matoor fiican 3.ceelku malahan qol waardiye oo waafiya 4.ceelku malahan store agabka loo dhigo 5.ceelku malahan maalgalin 6.ceelka waxa uu u baahanyahay waxqabad deg deg ah oo ah in la kicyo iyo agabka uu u fadhiyo oo loo keeno ah. 7.ceelka waxa uu leeyahay solor kaas oo dhiman tabardarana hayso waxaana ka dhiman 10 xabbo.
Not functional remarks pump_issue
History History BH049