Date July 3, 2023
Code BH060
Borehole Name Ceelka xajikheyr
Latitude 8.9894496
Longitude 49.2687259
Is the borehole functional? No
What is the reason for breakdown? main_raising_pipe_issue
Not functional remarks Waxalagaaray xiligii xooluhu biyaqaban jireen ceelkuna mashaqaynayo marka waxaan codsa naynaa ceelka inlakiciyo sidhakhsaa mahadsanid
History History BH060