Date Jan. 25, 2023
Code BH125
Borehole Name Goljano BH
Latitude 8.6326805
Longitude 46.5709151
Is the borehole functional? No
What is the reason for breakdown? main_raising_pipe_issue
Not functional remarks 1 waxkugo ay bamkii iyo tuugooyinkii waxaanu wasaarad usheegaynaa inuu diiday calaacal inuu kasooguro 2 waxaan codsanaynaa wasaaradu inaysidagdega waxa qabto waxaadul tuban xoolihii
Any noticeable water quality n/a
Any noticeable water issue n/a
Additional Notes n/a
History History BH125