Date Jan. 14, 2023
Code BH103
Borehole Name Darasalaam BH
Latitude 9.8387556
Longitude 44.0139956
Is the borehole functional? Yes
What is the reason for breakdown? n/a
Not functional remarks n/a
Static water level before pumping (m) 200.0
What is the average hourly yield (m3/hr) 50.0
Average daily pumping hours 8.0
Average number of households served per day 400.0
Average number of camels server per day 300
Average number of shoats served per day 40
Average price per 200L (USD) 2.5
Any noticeable water quality n/a
Any noticeable water issue n/a
Additional Notes Biyahan aan isticmaalney bishan intaa wey ka badan lahaaayeen haddii ay jiraan xoolo intaa ka badan iyo waliba dad maxaa yeeley waxa degmada ka da ay roobab ay ka cabaan dooxooyinka iyo balayada
History History BH103